• +90 312 287 44 44 (Pbx)
  • Kızılırmak Mah. 1450 Sokak A.T.M.  No:1 B Blok Kat-15 Daire:72-73 Çukurambar ANKARA
İmplant
 
 
Sürme zamanı geldiği halde, çeşitli genel ve/veya bölgesel nedenlerden dolayı ağızda yerini alamayan dişlere gömülü dişler denir. En sık üst ve alt yirmi yaş dişleri, daha sonra da üst üçüncü kesici dişler (köpek dişleri) ve nadiren de diğer dişler gömülü kalabilir. Süt dişlerinin köklerinin erimemesi, diğer dişlerin sürme doğrultularından çıkarak dişin önünü kapatması, ağızda yer olmaması gibi pek çok sebeple dişler gömülü kalabilir. 
 
Tedavi edilemeyen, sürekli problem yaratan, iltihap odağı haline gelen, çevre dokuları veya dişleri tehdit eden, bir patoloji ile ilişkili yirmi yaş dişleri alınmalıdır. Diğer özel durumlarla ilgli mutlaka kapsamlı bir dişhekimi muayenesi gereklidir. 
 
Bazı istisnai hallerde müdahaleye gerek olmayabilir. Gömülü dişlerin çekimi gerekli ise çoğunlukla lokal anestezi altında yapılır. Bazı durumlarda sedasyon veya genel anestezi altında yapılabilir. İşlem çene cerrahisinde uygulanan rutin bir cerrahi işlemdir.
 
uygulanabilmektedir. 
 
Gelişen teknoloji ile birlikte diş kayıplarının tedavisinde diş implantları kullanılmaya başlanmıştır. implant, eksik diş ve dişlerin yerine protez yapılabilmesi için çene kemiğine yerleştirilen, diş köküne benzer metallerdir. Çoğunlukla implantlar saf titanyum elementinden ya da aliminyum gibi diğer metallerle alaşımlarından elde edilirler. Şekil olarak vida veya düz silindir gibi değişik formları mevcuttur. 
 
İmplant Hangi Durumlarda Uygulanır? 
 
implantlar; tek diş kayıplarında, boşluğun iki yanındaki sağlıklı dişlerin protez (köprü) yapımı için aşındırılmasının arzu edilmediği durumlarda; çenelerin en arkasındaki diş kayıplarından doğan boşlukların hareketli protez (takıp-çıkarmalı damak) ile tedavi edilmesinin istenmediği durumlarda ; tamamen dişsiz çenelerde, kemik iyice silikleştiğinde ve hareketli protezin (takıp-çıkarmalı damak) yapılmasının ve kullanılmasın mümkün olmadığı durumlarda hastalarımızın genel sağlığı cerrahi müdahaleye elverişli ise ve çenelerde implantın yerleştirilebileceği miktarda kemik mevcutsa dental implantlar uygulanabilir. Genel sağlık durumu implant cerrahisine müsade eden, ağız sağlığı ve bakımı iyi durumda olan, kullnılan malzemeye allerjisi olmayan ve çenelerde implantın yerleşimi için yeterli fiziki altyapının bulunduğu veya sağlanabildiği herkese implant uygulanabilir. 
 
İmplantın Güvenilirliği ve Başarısı Nedir?
 
İmplantların yapımında kullanılan titanyum elementi doku ile reaksiyona girmeyen, uyumluluğu iyi olan bir metaldir. Travmatoloji ve ortopedide çok uzun yıllardır kullanılan implantlar, dişhekimliğinde 1970'lerden beri başarı ile kullanılmaktadır. Doğru planlama, hassas cerrahi teknik, kusursuz sterilizasyon, titiz protetik üstyapı ve iyi bir bakım ile başarı oranını % 95'lere çıkarmak mümkündür. 
 
İmplant Uygulamasının Ne Gibi Avantajları Mevcut? 
Tek diş eksikliklerinde protez (köprü) yapabilmek için bazen boşluğun iki yanındaki sağlam dişlerde de belirli miktarda aşındırma yapmak gereklidir. Oysa ki eksiklik implant ile kapatıldığında yandaki dişlerin aşındırlması gerekmez.
İmplantlar, çenelerin en gerisindeki dişleri kaybederek hareketli protez kullanmak zorunda kalan hastalarımıza tekrar sabit proteze kavuşma olanağı sunmaktadır.
Mide bulantısı olan, tam damak kullanamayan ve hareketli protez kullanmakta güçlük çeken hastalrımıza implantlar sabit protez, üst çenede tüm damağı örtmeyen protez ve hassas tutuculu protez gibi farklı alternatifler sunmaktadır.
Çene kemiğinin erimesi ile hareketli protezin yapımının mümkün olmadığı, protezlerin hareketliliğinden dolayı kullanımının rahat olmadığı durumlarda implantlar ile protezin tutuculuğu arttırılabilir ve hareketsizliği sağlanabilir.
Diş çekimini takiben çenelerde görülen işlevsizliğe bağlı kemik erimesi implant uygulması sayesinde önlenebilir veya yavaşlatılabilir.
Birçok dişsizlik vakasında sabit tedaviyi ve iyi bir estetiği mümkün kılan implant tedavisi ile hastalarımız günlük hayatlarında yemek yerken, konuşurken, gülümserken çok daha rahat edecektir.